Blog

16. GORGONZOLA

16. GORGONZOLA

(sos pomidorowy, ser, ser gorgonzola, salami, czosnek, oregano)